پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

مهلت ارسال معاملات فصای تا چهارم تیرماه 93 افزایش یافت

                        بخشنامه: 502/93/200 تاریخ:14/02/1393 پیرو دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 5335/200 مورخ 29/08/1392 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 43 بازدید