دفتر اسناد رسمی شماره 25 یزد

حضور در فضای مجازی و ارتباط با همکاران از این طریق و به روز بودن دفاتر اسناد رسمی امروز اجتناب ناپذیر است - به امید آنکه در اینجا مسائل و مشکلات حرفه ای طرح و بررسی و منجر به نتیجه مطلوب و مورد استفاده همکاران گردد

وکالت وکیل در اعطای وکالت فروش خودرو به بانک در اسناد رهنی
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٩  کلمات کلیدی: سئوالات ونظرات حقوقی

سئوالاتی چند در خصوص وکالت در ترهین و توثیق خودرو از طرف همکاران مطرح گردیده که قابل تامل و بررسی است و دارای نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و همکاران محترم در موقع تنظیم اسناد رهنی مخصوصا وام خرید خودرو باید مواظب باشند گرفتار مشکلات مالیاتی و حقوق دولتی نگردند

سئوال این است که آیا وکالت مالک خودرو  به شخصی برای مراجعه به بانک و اخذ وام و تسهیلات و ترهین خودرو با حق اعطای وکالت به بانک مرتهن برای فروش آن مشمول مالیات نقل و انتقال و حق الثبت هست یا خیر؟ و اگر بانک در اجرای مفاد قرارداد از این وکالت استفاده نماید و خودرو را به نام خود یا ثالث نماید وضعیت مالیات و حق الثبت چیست؟ به فروض و موارد زیر توجه فرمائید:

الف :شخصی برای ترهین و توثیق اتومبیل خود به دیگری وکالت میدهد و در وکالت مذکور به وکیل اختیار میدهد تا در سند رهنی تنظیمی بانک را وکیل وی در فروش آن خودرو نماید آیا این وکالتنامه وکالت فروش خودرو و از مصادیق ماده 42 قانون مالیات ارزش افزوده و ماده 123 اصلاحی ثبت است؟ یا وکالت عادی و کاری؟

 

ب : اگر قرارداد رهنی تنظیم و وکیل با استفاده از این اختیار در قرارداد مذکور به بانک وکالت در فروش خودرو را بدهد  در هنگام تنظیم سند رهنی علاوه بر حق الثبت سند رهنی آیا حق الثبت و مالیات نقل و انتقال نسبت به خودرو مورد رهن نیز قابل وصول است یا خیر؟

متاسفانه این امر در تنظیم اسناد وام خرید خودرو بین همکاران مغفول مانده و توجهی به آن نمیشود و ممکن است در بازرسیهای ثبتی و مالیاتی برای همکاران تولید دردسر نماید بنابراین ضمن اعلام نظر شخصی خود از دوستان و همکاران تقاضا دارم نظر و تحلیل و مستندات خود را اعلام نمایند

بنظر اینجانب و تنی چند از دوستان طرف مشورت وکالت اولیه موضوع بند الف وکالت فروش خودرو تلقی نمیشود زیرا برای وکیل حق فروش خودرو وجود ندارد و نامبرده نمیتواند از طرف موکل (مالک) نسبت به فروش آن اقدام نماید فلذا واجد شرایط مقرر در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 123 اصلاحی قانون ثبت نبوده و حق الثبت آن غیرمالی است وبه آن مالیات تعلق نمیگیرد

در زمان تنظیم سند رهنی اگر چنانچه مفاد قرارداد بانکی ایجاب نماید که وکیل به بانک وکالت در فروش خودرو عطا’ نماید از آنجا که این وکالتنامه ضمن قرارداد رهنی یک وکالت در فروش خودرو میباشد و وکیل مالک خودرو نیز اختیار اعطای این وکالت را دارد لذا وصول مالیات نقل و انتقال و حق الثبت الزامی بنظر میرسد

چنانچه بانک از این وکالت استفاده و نسبت به انتقال خودرو به نام خود اقدام نماید چون به خود وکیل انتقال صورت میگیرد صرفا" تحریر تعلق میگیرد و اگر بانک ان را بنام دیگری نماید مالیات و حق الثبت مجددا طبق نرخ زمان انتقال قابل وصول خواهد بود